Ředitel Památníku Lidice převzal ocenění za boj proti terorismu

Dne 13. července 2015 byla řediteli Památníku Lidice JUDr. Milouši Červenclovi udělena Evropskou unií pro lidská práva medaile Za boj proti terorismu. Toto ocenění si převzal v Praze z rukou jejího předsedy Dr. Martina Herzána.

Medaile byla vydána v limitované sérii 50 kusů k 70. výročí ukončení druhé světové války a je udělována příslušníkům bezpečnostních sborů, výjimečně občanům, kteří se ve své práci profesionálně nebo dobrovolně zasadili (zasazují) nebo podíleli (podílejí) zejména na boji proti terorismu, ale i proti útlaku občanských práv a svobod či proti organizovanému zločinu. Může být udělena nejen konkrétním osobám, ale též právnickým osobám a institucím jako celku.

Dr. Herzán zdůraznil, že vnímá vypálení Lidic a Ležáků jako teroristický čin. Tím, že Památník Lidice, v jehož čele působí již 10 let Milouš Červencl, udržuje důstojnou památku a odkaz obětí těchto hrůzných činů pro další generace, mu právem toto ocenění náleží.

Ředitel Památníku Lidice si medaile váží a chápe ji jako ocenění celého kolektivu Památníku Lidice a NKP Ležáky v úsilí o zachování objektivní historické pravdy a varování mladých generací před násilím všeho druhu.

Autor: Jana Plachá