Slavnostní vyhlášení výsledků 16. ročníku mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století

Slavnostní vyhlášení výsledků 16. ročníku soutěže Lidice pro 21. století a předání cen vítězům, finalistům a nejaktivnějším školám proběhlo ve středu 8. září 2021 v zahradě Lidické galerie.

Všichni finalisté soutěže obdrželi účastnický diplom a věcné ceny. Soutěžícím, jejichž literární práce porota ocenila zvláštní cenou, byla předána skleněná plastika, diplom a další věcné ceny od partnerů soutěže. Vítězové obou kategorií získávali jako hlavní cenu skleněnou vázu a také obdrželi diplom s uvedením kategorie, pořadím, na němž se umístili, a věcné ceny. Nejaktivnější školy, které se umístily na prvních pěti místech, obdržely vstupenky zdarma až pro 50 žáků do Památníku Lidice nebo NKP Ležáky se vzdělávacím programem a publikace Památníku Lidice. Nejaktivnější školy, které se umístily na 6. až 10. místě obdržely publikace Památníku Lidice. Krásné ceny dětem předali: Eduard Stehlík – ředitel Památníku Lidice, PhDr. Jan Kalous, PhD., předseda poroty soutěže, Mgr. Zdeněk Hazdra, PhD., spoluvyhlašovatel soutěže, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Renata Landgráfová, PhD., zástupkyně spoluvyhlašovatele Filozofické fakulty Karlovy univerzity, PhDr. Jan Holovský, Ph.D., zástupce Ministerstva kultury a Mgr. Hana Cetlová, zástupkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Za lidické děti nás letos poctili návštěvou pan Jiří Pitín a Pavel Horešovský a vzácným hostem byla i paní Sylvia Klánová, dcera akademické sochařky Marie Uchytilové.

Na závěr oficiální části předčítali vybrané literární dva přední čeští umělci Marie Málková a Vilém Udatný.

Po slavnostním ceremoniálu čekal na všechny zúčastněné bohatý doprovodný program v zahradě Lidické galerie: 

- vystoupení Le Cabaret Nomade „Kabinet pamětí“

- vystoupení Bratři v tricku „Plovárna“

Po dobu trvání akce mohli všichni účastníci absolvovat komentované prohlídky pietního území Památníku Lidice a zdarma navštívit expozici Rodinného domu č. p. 116, Lidické galerie s expozicí Lidické sbírky výtvarného umění a 49. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma „Robot a umělá inteligence“.

Ještě jednou srdečně gratulujeme všem medailistům i oceněným školám a velice děkujeme našim hostům za předání ocenění, partnerům a sponzorům za podporu a spolupráci.

Těšíme se na další, 17. ročník soutěže, který bude zahájen v lednu 2022. Podrobné informace k soutěži jsou uvedeny na www.lidice21.cz.

ABC PHOTO: Martin Homola

Autor: Tamara Hegerová

MUZEUM PAMÁTNÍKU LIDICE JE UZAVŘENO Z DŮVODU REKONSTRUKCE. Ostatní expozice jsou přístupné veřejnosti.