V Lidické galerii se uskutečnil křest knihy v rámci Dne poezie

V sobotu odpoledne 25.11.2017, ožila Lidická galerie Památníku Lidice štěbetáním dětí z Masarykovy jubilejní základní školy Hřebeč. Přišly v doprovodu rodičů a dalších rodinných příslušníků, aby pokřtily knihu rýmovaček a básní, kterou napsaly a ilustrovaly.

Někteří malí autoři přednesli v hodinovém programu ukázky ze své tvorby. Písničkami podpořil jejich recitaci dětský soubor Hříbátka. Celý pořad sledovala také řada pedagogů a významných osobností kulturního i společenského života.

Jedinečný křest knihy proběhl v závěru pořadu, kdy zazněla optimistická skladba pro kytaru v podání Ing. Jana Paulíka (jednoho ze zakladatelů hudební skupiny KNEZAPLACENÍ). Citlivý hudební podkres  pak zvýraznil recitaci básně od J. Nohavici – Vlaštovky, v podání Ing. Františka Paulíka CSc., předsedy Smíšeného pěveckého sboru města Buštěhradu. Byl to právě on, kdo dětem pokřtil jejich originální  knihu s názvem „RÁJ  SRDCE“ a popřál splnění mnohých přání i hodně úspěchů v další literární tvorbě.

Pak už se děti mohly věnovat společně se svými rodiči edukačním programům, které pro ně byly připraveny v prostorách Mezinárodní dětské výtvarné výstavy.

Velké poděkování patří vedení Památníku Lidice v čele s paní ředitelkou Mgr. Martinou Lehmannovou, za poskytnutí reprezentativních prostor a za bezplatnou nabídku edukačních programů, které si děti mohly užít po slavnostním křtu. Děkujeme za vstřícné a vlídné přijetí v Lidické galerii.

Akce se účastnilo 120 osob.

Text a fotografie byly převzaty z webové stránky Dne poezie: http://www.denpoezie.cz/krest-knihy/

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.