Velký úspěch dramatického kroužku PidiLidi při Památníku Lidice

Ve dnech 25. a 26. dubna 2015 se v Novém Strašecí pořádala středočeská přehlídka dětského divadla. Během přehlídky bylo k vidění čtrnáct souborů z Kladna, Rakovníka, Nového Strašecí, Třebotova, Postupic a Mostu. Celé dva dny měly děti možnost zhlédnout práci ostatních souborů a zúčastnit se dramatických dílen.

Dramatický kroužek PidiLidi pod vedením MgA. Kateřiny Oplatkové Rezkové se zúčastnil s inscenací Polednice na motivy básně K. J. Erbena. Práce na této inscenaci probíhala od listopadu loňského roku. Děti se seznamovaly s tématem Polednice, improvizovaly na dané téma, seznamovaly se se stínohrou a využíváním symbolu na divadle. Scénář postupně vznikal právě z improvizací dětí za propojení básně K. J. Erbena.

PidiLidi si zahrály na přehlídce s Polednicí premiéru, o to větší radost jim udělalo udělení prvního místa a přímá nominace na celostátní přehlídku dětského divadla. Soubor tak bude reprezentovat Památník Lidice v červnu ve Svitavách.

Velké díky patří Mgr. Lubomíře Hédlové a Mgr. Michaele Brábníkové za pomoc s výtvarnou stránkou inscenace.

plakát ke stažení

Autor: K. Rezková Oplatková

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.