Vyhlášení výsledků 11. ročníku mezinárodní vědomostní soutěže

Slavnostní vyhlášení výsledků 11. ročníku soutěže a předání cen vítězům a finalistům se uskutečnilo ve středu 15. června 2016. Kvůli deštivému počasí byl program přesunut ze zahrady Lidické galerie do kina Hutník v Kladně.

Slavnostní vyhlášení zahájily v 11:00 hodin mažoretky z Postoloprt. Po jejich vystoupení zazněly poprvé slavnostní fanfáry v podání Žateckých trubačů a ředitel Památníku Lidice uvítal přítomné hosty, sponzory, vítěze a finalisty. Mezi významnými hosty nechyběly ani přeživší lidické děti paní Marie Šupíková, pan Václav Zelenka, pan Jiří Pitín a pan Pavel Horešovský.

Následně zazněly dojemné projevy z úst místopředsedy Senátu PČR pana Přemysla Sobotky, zástupkyně ředitele odboru OMG Ministerstva kultury ČR paní Věry Sejkorové a radního pro kulturu Středočeského kraje pana Zdeňka Štefka. Po nich převzala slovo ředitelka soutěže Lucie Chvapilová a soutěž krátce představila.

Od 11:30 hodin zval moderátor Jiří Vaníček postupně na póidum všechny finalisty, kteří obdrželi z rukou paní Věry Sejkorové, pana Zdeňka Štefka a pana Marcela Vašinky účastnické diplomy a věcné ceny.

Po předání cen finalistům přečetli velmi procítěně úryvky z vybraných literárních prací finalistů paní Dana Černá a pan Marcel Vašinka.

Program pokračoval předáním cen poroty z rukou pana Zdeňka Hazdry z Ústavu pro studium totalitních režimů a paní Máši Málkové. Následovalo čtení úryvků z prací oceněných cenou poroty citlivě ztvárněné paní Mášou Málkovou a panem Josefem Somrem.

Po zaznění speciální slavnostní fanfáry byli na pódium zváni vítězové obou kategorií. Ti získali jako hlavní cenu skleněnou lidickou růži a řadu věcných darů. Vše převzali od pana Přemysla Sobotky, paní Věry Sejkorové a předsedy poroty pana Eduarda Stehlíka.

Na závěr předali ceny pro dvě nejaktivnější školy ředitelka soutěže Lucie Chvapilová, ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl a Dana Černá.

Po ukončení oficiální části programu potěšily přítomné hosty svým vystoupením ještě jednou postoloprtské mažoretky a nádherným muzikálovým vystoupením pohladili po duši Monika Sommerová a Bohuš Matuš.

Vítězové a finalisté, kteří měli čas a zájem, se po skončení slavnostního vyhlášení v kině Hutník přesunuli do Lidic, kde absolvovali prohlídku pietního území s odborným výkladem a prohlídku expozice muzea. Pro nejaktivnější školu (Moravskoslezská obchodní akademie z Ostravy) byl připraven vzdělávací program pod vedením pedagožky Památníku Lidice.

Pro vítěze soutěže je 16. června 2016 připraven ještě vzdělávací program s tvořivou dílnou v technologickém centru Techmania Science Center v Plzni.

Oceněným soutěžícím a finalistům, kteří se nemohli vyhlášení osobně zúčastnit, budou ceny zaslány poštou.

Všem přítomným patří velký dík za vytvoření příjemné atmosféry, která provázela celé vyhlášení.

Zároveň děkujeme všem účastníkům soutěže a těšíme se na jejich účast i v následujícím ročníku.


Výsledky 11. ročníku soutěže Lidice pro 21. století

Mezinárodní internetovou vědomostní soutěž vyhlašují Památník Lidice, Ústav pro studium totalitních režimů a Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Ceny uděluje odborná porota.

I. kategorie
1. místo: Husáková Žofie, Gymnázium Frýdlant
2. místo: Sládková Barbora, Základní škola, Velvarská, Kladno
3. místo: Hráčková Natálie, Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště

II. kategorie
1. místo: Husák Matouš, Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II
2. místo: Mundoková Nikola, Gymnázium Václava Hlavatého, Louny
3. místo: Plaňanská Eliška, Střední odborná škola, Drtinova, Praha 5

Cena poroty:

I. kategorie
Šilhavá Veronika, Základní škola Kuželov, okres Hodonín
Čálek Vojtěch, Základní škola a Mateřská škola Čkyně

II. kategorie
Bartoň Martin, Gymnázium T. G. Masaryka, Ústí nad Orlicí
Barnová Tereza, Gymnázium T. G. Masaryka, Ústí nad Orlicí


Zvláštní ocenění poroty:

Za autentičnost projevu:
Prokopcová Eliška, Základní škola, Hálkova, Humpolec (I. kategorie)

Zajímavé literární práce soutěžících jsou zveřejněny na webových stránkách soutěže zde.

Více informací o soutěži naleznete zde.

Autor: J. Chourová Plachá

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.