Vysazení dárcovského stromu v areálu Památníku Lidice

21. listopadu 2022 byl manželi Musilovými v aleji dárcovských stromů na území Památníku Lidice vysazen potomek památné Lípy ze Středokluk.

Tento donátorský počin iniciovala Nadace Partnerství ve spolupráci s Památníkem Lidice. Petra a Lukáš Musilovi stromek adoptovali a osobně vysadili do dárcovské aleje u vjezdu do areálu muzea Památníku Lidice. 

Potomek památné Lípy pochází z aleje u císařské cesty ve Středoklukách. 

Spolupráce navázaná s Nadací Partnerství bude i nadále pokračovat při dalších plánovaných projektech.

Manželé Musilovi si na závěr své návštěvy společně se zástupci nadace prohlédli muzeum a další výstavní prostory Památníku Lidice.

Autor: Jana Chourová Plachá