Výstava Květy pro Lidice

Již desátý ročník výstavy kosatců a irisů pod názvem Květy pro Lidice, lze navštívit od 26. do 29. května ve výstavní síni Pod Tribunou v areálu muzea Památníku Lidice.

Výstavu organizuje Český zahrádkářský svaz, Republiková rada a územní sdružení Kladno v úzké součinnosti s Památníkem Lidice.

Spolupráce ČZS s Památníkem Lidice je dlouhodobá, a vždy to byly výstavy květin. Novodobá spolupráce vznikla v době, kdy došlo k obnově Růžového sadu. Na jeho obnově se nemalou finanční částkou podíleli i členové ČZS z celé republiky. Po navázání této spolupráce byly výstavy rozšířeny o výstavu s výše uvedeným názvem.

Výstavu organizuje ČZS na důkaz toho, že Lidice nadále žijí, když nacistická zvůle nenašla naplnění stanoveného cíle: vymazat Lidice navždy z mapy světa. Tím uctíváme památku všech obětí lidické tragédie.

Vernisáž výstavy se uskutečnila 26. května 2016 před výstavní síní Pod Tribunou.

Výstavu zahájila odborným slovem zástupkyně územního sdružení ČSZ Kladno paní Iva Zálomová. O hudební a pěvecký doprovod se tradičně postarali žáci ze ZŠ Buštěhrad, dětského pěveckého souboru DUHA, pod vedením paní učitelky Anny Holeyšovské.

Slavnostní přestřižení pásky obstarali Josef Jandík, zakladatel tradice této výstavy v Lidicích, Iva Zálomová a přeživší lidické dítě Pavel Horešovský.

Krása letošní výstavy kosatců je umocněna symbolickou kulisou, kterou je výstava Karel IV. v Braniborsku, uvedená v Památníku Lidice k 700. výročí narození tohoto významného panovníka.

Více informací o výstavě nalzenete zde.

Článek o vernisáži v Kladenském deníku

Autor: M. Červencl

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.