Vzpomínka na poslední společné tři dny lidických žen a dětí

V pondělí 12. června 2023 se v Gymnáziu Kladno uskutečnil pietní akt k uctění památky lidických žen a dětí, které zde v roce 1942 strávily poslední dny společného života.

V porovnání s hrůzami, které se v Lidicích odehrály 10. června 1942, může někomu připadat datum 12. června 1942 jako málo podstatné, či snad dokonce zanedbatelné. Není tomu tak.  Právě toho dne byly v tělocvičně kladenského gymnázia lidickým maminkám násilím odebrány jejich děti. Naprostou většinu z nich již nikdy neměly spatřit. Ze 105 dětí z Lidic totiž němečtí nacisté 88 zavraždili.

K připomenutí tohoto tragického dne se 12. června 2023 ráno ve ztichlé tělocvičně opět konala tichá pietní vzpomínka. Bez projevů, beze slov. Čas je bohužel neúprosný a očití svědkové tehdejších událostí pomalu odcházejí tam, odkud není návratu. Mezi těmi, kdo pokládali květiny na podlahu tělocvičny kladenského gymnázia, již není žádná z lidických maminek a aktivně se mohou účastnit pouze dvě přeživší lidické děti... Naštěstí potomkům lidických pamětníků není rodinný osud lhostejný, a tak v tradici účasti na pietním aktu pokračují.

Z tělocvičny se přítomní pamětníci, potomci pamětníků a významní hosté přesunuli k pamětní desce v exteriéru gymnázia a položili zde květinové dary. Následovalo kladení květinových darů k soše Matky od akademické sochařky Marie Uchytilové. Projev pronesla hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková. Doprovodný program si připravily pravnučky přeživšího lidického dítěte Václava Hanfa a zároveň současné studentky Gymnázia Kladno. V jejich podání zazněly vzpomínky pamětníků na staré Lidice a úryvky z dopisů, které psaly lidické děti před smrtí z továrny v Lodži svým příbuzným v protektorátu.

Děkujeme všem, kteří se pietního aktu zúčastnili, a uctili památku lidických žen a dětí.

Autor: Eduard Stehlík, Jana Chourová Plachá