Poutníkův lidický průvodce

Poutníkův lidický průvodce

Autor: Přemysl Veverka
Jazyk: CZ
Dostupnost: Skladem
Cena: 120,00 Kč

Poutník, který v této knize vystupuje, je postava literární, ale v průběhu psaní mě napadlo, že jsem ho už nejednou potkal, že jsem s ním mluvil, že ho znám, a to díky dvojjedinosti, kterou v sobě má.

Díky tomu, že se skládá jakoby ze dvou částí, z nichž jedna je zatím ještě neznalá, spíše pochybující či nevěřící, a tedy plná otázek, zatímco druhá vládne pamětí, vědomostmi a zkušenostmi, a tak může odpovídat. A to je důvod, proč je mi poutník blízký. Jsem totiž přesvědčen, že nebudeme-li se neustále ptát a zároveň hledat odpovědi, sotva se můžeme vydat na jakoukoli cestu. Natož do Lidic.

Neboť i téma Lidic je dvojjediné, dokonce z více hledisek. Jedno se váže k poklidné, obyčejné české vesnici, jejíž obyvatelé prožívali, nikomu na obtíž, svůj poklidný, obyčejný úděl, a zrovna tuhle obec a lidi v ní lidská bestialita uvrhla - bez varování a rázem - do tak hrůzné zkázy, že planeta oněměla. Jiné hledisko je rovněž osudové: vyjadřuje tragédii nevinných, jimž katani přisoudí vinu. A z dalšího tryská nejkrásnější poznání, k němuž lze dospět, totiž že život vždycky vítězí nad smrtí, i když tenhle triumf bývá předraze vykoupený. Takové sváry, taková dilemata! Je vůbec možné neptat se a neodpovídat, je možné pouze přihlížet, je možné mlčet?

A tak poutník prochází starými Lidicemi, které pro něho nepřestaly existovat, a poodkrývá - třeba i s jistou nostalgií - čas, jenž ještě nebyl jen kadeřavý, spíše se nesl klopotným úsilím, stigmatem dělného lidu, a který s přirozenou pravidelností měřily zvony tamějšího kostela sv. Martina, avšak potom se otevřelo peklo a zrůdnost přikládala do jeho kotlů, a poutník z pekla vyjde a zjistí, že jméno vsi, jež mělo zmizet z lidské paměti, vzápětí obletělo a dodnes oblétává svět... a to je ta země česká, domov můj, a proto může dojít ke vzkříšení, zatížené sice i stíny, ale působení Památníku Lidice v novém tisíciletí ukazuje, kudy vede cesta a že směřuje zejména k mladému pokolení. Je to cesta otázek a odpovědí, cesta k nezapomínání, cesta jako varování před soudobým hajlujícím nebezpečím.Je dobré přijít do Lidic. Je dobré vědět, jak se do Lidic chodí.

Přemysl Veverka

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.