Studentská konference 

Termín: 27. 11. 2023

Cílem tohoto setkání je poznávání lidických událostí skrze příběhy. Žáci mají možnost se jako badatelé zasloužit o poznání osudů a míst spojených s lidickou tragédií. 

Studentská konference je určená pro žáky základních a středních škol ve věku 10-19 let. Pro pedagogy, kteří budou s žáky téma zpracovávat, bude připraven seminář k badatelské a projektové výuce. Seminář pro pedagogy proběhne on-line v termínu 19. 10. 2023 od 18:00. Na seminář pro pedagogy je nutné se předem registrovat na emailu: varadovalidice-memorial.cz nejpozději do 17. 10. 2023. Registrovaným účastníkům bude zaslán link pro připojení se k semináři.

Letošní studentská konference má úzkou vazbu na vědomostní soutěž Opens external link in new windowLidice pro 21. století a letošní stěžejní téma Památníku Lidice, kterým je umělá inteligence. V Památníku Lidice v letošním roce vznikla výstava "Opens external link in new windowZáZrakem aneb umělá inteligence vypráví příběhy lidických pamětníků", která prezentuje výtvarná díla vytvořená čistě umělou inteligencí na základě reálných vzpomínek pamětníků lidické tragédie. V této souvislosti jsme také připravili konferenci "Opens external link in new windowUmělá inteligence a její využití v edukaci". 

Proto i studentská konference ponese podtext tématu využití umělé inteligence. Budeme rádi, pokud žáci při zpracovávání témat využijí nástroje umělé inteligence (textové, grafické, audiovizuální atd.) a obhájí jejich využití či také případně nikoli. 

Žáci si ke zpracování vyberou jedno z uvedených témat:

Skrytý příběh dějin mého kraje.

Co by bylo, kdyby nebyly Lidice?

Co umělá inteligence lidem vzala, co umělá inteligence lidem dala?

Forma výstupu ze zpracovaného tématu je libovolná. Může se jednat o výstavu, audiovizuální příspěvek, podcast, prezentaci, publikaci atd. 

Příspěvky, které se budou na konferenci prezentovat, budou vybrány odborníky ze všech zaslaných příspěvků. Na konferenci bude prezentováno max. 9 příspěvků. 

Prezentace výstupu by neměla přesáhnout 15 minut.

Práce vyslechnou odborníci, kteří se k práci a k prezentaci vyjádří.

Žáci budou mít možnost setkat se s pamětníkem, navštívit objekty a výstavy Památníku Lidice, vyzkoušet si VR brýle, seznámit se s edukačním programem Památníku Lidice, seznámit se s vědomostní soutěží Lidice pro 21. století a další.

Na všechny účastníky čeká poděkování ve formě publikací a propagačních předmětů Památníku Lidice a partnerů.

Přihlášky studentů do 30. 10. 2023

Práce se zasílají nejpozději do 3. 11. 2023

Prezentace v Lidicích 27. 11. 2023

Prosíme všechny zájemce o účast (aktivní účastníky konference i diváky), aby se předem nahlásili do 13. 11. 2023.

Mgr. Kamila Varaďová

vedoucí vzdělávacího oddělení
Tel.: 731 528 798

E-mail: varadovalidice-memorial.cz 

Svou účastí na této akci souhlasíte s pořizováním fotodokumentace pro účely propagace Památníku Lidice. Váš nesouhlas s pořizováním fotografií nám, prosím, sdělte předem. Děkujeme