Badatelna a knihovna

Badatelna

Do sbírkových fondů Památníku Lidice je možné nahlížet v badatelně Památníku Lidice (PL) na základě žádosti a za dodržení podmínek stanovených Badatelským řádem PL. Badatelna je otevřena ve všední dny, mimo státní svátky, v době od 9:00 do 16:00 hod. Návštěvu badatelny je nutné předem dohodnout telefonicky či e-mailem. Při návštěvě je vždy nutné vyplnit Badatelský list, který identifikuje badatele a účel jeho návštěvy a specifikuje požadované archiválie.

Kontakt:

lidicelidice-memorial.cz, tel. 312 253 063
hegerovalidice-memorial.cz, tel. +420 739 690 566

Badatelský řád

Popis Sbírky Památníku Lidice

Seznam děl výtvarné podsbírky

Seznam děl fotografické podsbírky


Knihovna

Ke 31. 7. 2018 měla odborná knihovna Památníku Lidice 724 svazků, další knihy jsou průběžně katalogizovány.

V současné době je knihovna uložena v provizorních prostorách v domku č. p. 116 a chystá se její přesunutí do muzea Památníku Lidice, kde doplní archiv Památníku Lidice a bude k dispozici badatelům.

Veřejnost má možnost si publikace vypůjčit a studovat prezenčně v badatelně PL podle Badatelského řádu.

Zaměření knihovny:
1.    Knihy o Lidicích, Ležákách a Letech (odborná literatura i beletrie)
2.    Literatura tematicky zaměřená na dějiny Protektorátu Čechy a Morava a druhou světovou válku, 1939–1945
3.    Literatura tematicky zaměřená na poválečné období a období socialistické diktatury, 1945–1989
4.    Literatura k problematice institucí muzejního charakteru
5.    Literatura týkající se míst s podobným osudem jako obce Lidice (instituce, památníky)
6.    Literatura k dějinám umění (literatura vztahující se k Lidické sbírce, literatura věnující se dětské tvorbě a výtvarnému projevu aj.)
7.    Publikace vydané Památníkem Lidice

Knihy jsou v různých jazycích.
Fond DVD, CD, video a audio kazet – ve zpracování
Fond novinových článků – ve zpracování
Pro další informace o fondu knihovny PL kontaktujte jeho správce Tamaru Hegerovou, hegerovalidice-memorial.cz, tel. +420 739 690 566

Provádění rešerší

Rešerše znamenají zjištění badatelem požadovaných informací a vypracování zprávy podle definovaného zadání, dále také vyhledání a přípravu souborů materiálů. Rešerše jsou zpoplatněny dle platného ceníku.

Ceník služeb

Rešeršní služby

Poplatek za práci odborného pracovníka při
jednoduchých rešerších (za každou, i započatou
hodinu)

350,- Kč

Poplatek za práci odborného pracovníka při náročných
rešerších (za každou, i započatou hodinu)
500,- Kč

Poplatek za práci odborného pracovníka při rešerších
(za každou, i započatou hodinu) pro pohybově
znevýhodněné občany

200,- Kč

Poplatek za kancelářské práce60,- Kč
Poštovné, balnédle váhy a
rozměrů,
poštovné dle
sazebníku ČP
Souhlas s
jednorázovým
užitím
reprodukce
archiválií
Použití reprodukcí archiválií pro účely vědecké
(vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné
studie, monografie, edice, katalogy výstav) a výukové
(učební pomůcky)
nezpoplatňuje
se

Použití reprodukcí archiválií pro účely komerční
(obrazové publikace, pohlednice, kalendáře,
propagační materiály, atp.), 1 ks barevné nebo
černobílé digitální reprodukce

v nákladu do
600 kusů:
1 500,- Kč
v nákladu nad
600 kusů:
3 000,- Kč

Platby jsou možné pouze v CZK a v hotovosti. Bezhotovostní platbu může pověřený zaměstnanec PL  schválit, nelze ji však vymáhat. V případě schválené zahraniční platby uhradí žadatel i bankovní poplatek dle aktuálního ceníku. Na základě písemné žádosti, a to v odůvodněných případech, může ředitel PL udělit výjimku z úhrady výše definované služby. Tato výjimka není vymahatelná.