Jiří Jiroutek – Osobnosti

Termín: 20. 11. 2015 až 14. 2. 2016, Lidická galerie

Termín: 20. listopadu 2015 až 14. února 2016

Místo konání: Lidická galerie, 1. patro

Výstava fotografií Jiřího Jiroutka je exkluzivní z několika důvodů především zpřítomňuje pomíjivé okamžiky vzácných setkání s významnými osobnostmi naší doby. Fotografie vznikaly v dlouhém časovém horizontu, a tak mnohdy přibližují i osobnosti, které už nejsou mezi námi.

Portrétní fotografie dávají možnost nahlédnout především do světa výtvarných umělců, malířů, grafiků, architektů a uměleckých sklářů. Ti jso uaž na výjimky zachyceni v podzimu svého života, přesto nebo právě proto z nich vyzařuje mimořádná duševní síla. Ne náhodou bylo více než deset portrétů oceněno mezinárodním certifikátem QEP.

Výstavu autor pojmenoval Osobnosti české kulturní scény. Místo výrazu osobnost by se však v určitých případech mohlo použít i slovo individualita, jako vyšší vývojový stupeň osobnosti ve smyslu pojetí Carla Gustava Junga.

Takováto individualita překračuje hranice osobnosti směrem k nadosobnímu chápání života, směrem k vědomí, že možnost tvořit je dar, jímž se umělec může napojit na tvůrčí síly přírody a kosmu. Individualitu již nezajímá, nakolik bude či nebude slavná, naopak, dokáže vnímat sebe i život s neosobním odstupem, nezřídka i s humorem.

Podobně o tom uvažuje i Paul Brunton: Opravdový umělec ví, že netvoří proto, aby proslavil svou osobnost, ale aby jí unikl. Jinými slovy řečeno, individualita již odhalila svou kvalitativní odlišnost a jedinečnost a své naplnění nalézá v nezištném nabízení obou hodnot tomuto světu. Individualita nic nepředstírá, přirozenost je její základní výbavou, jejím bohatstvím je tvořivost a pokora.

Text je převzat z katalogu Jiří Jiroutek: Osobnosti české kulturní scény, autorka textu: Zuzana Štěpanovičová

Plakát
Pozvánka

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.