Karel IV. v Braniborsku

Termín: 7. 1. až 31. 5. 2016, Výstavní síň Pod Tribunou

Termín: 7. ledna až 31. května 2016

Místo konání: Výstavní síň Pod Tribunou

Památník Lidice, jako první instituce Ministerstva kultury, uvádí výstavu s tématem Karel IV. v jubilejním roce.

Rok 2016 se ponese ve znamení 700. výročí narození Karla IV. - Otce vlasti. Jistě celá řada muzeí a kulturních institucí přinese různé pohledy na život a zásluhy tohoto nejvýznamnějšího českého panovníka v evropském kontextu.

Památník Lidice využil původní putovní výstavu s názvem Karel IV. v Braniborsku, uvedenou zde již v roce 2008, aby vědom si svého poslání, opět přispěl k vzájemnému porozumění mezi oběma národy.

Výstava nás vede nazpět do 14. století, kdy Tangermünde v létech 1373 - 1378 vzestoupilo na jedno z mocenských center Svaté říše římské, vedle Prahy a Norimberku. Císař Karel IV. vytvořil z Tangermünde své oblíbené sídlo a vládl odtud Braniborské marce, kterou získal pro svého nezletilého syna Václava, a také Svaté říši římské. České království a braniborské markrabství byly ve středověku důležitými členy Svaté říše římské. Vládci obou zemí byli kurfiřty a nositeli vysokých čestných úřadů.

Císař Karel IV. byl od r. 1347 do r. 1363 českým králem a vládl pak tomuto království - jako Braniborské marce - namísto svého nezletilého syna Václava. České království bylo v této době nejbohatší a nejmocnější člen Svaté říše římské a ztělesňovalo domácí moc Karla IV.

V r. 1374 se Braniborská marka připojila k zemím Koruny české, což bylo v Tangermünde slavnostně potvrzeno. Doba vlády Karla IV. v Tangermünde je tedy současně kamenem do mozaiky braniborsko-německé a české historie.

Autor: Dr. Eberhard Kemnitz
Redaktor: Sigrid Bruckner
Překlad: ing. Karel Šperl
Grafická úprava: Milena Burgrová

Výstava vznikla za podpory Ministerstva kultury České republiky

 


Tisková zpráva
Pozvánka
Plakát

Reportáž o výstavě z archivu České televize

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.