48. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

1. 6. 2020 - 15. 4. 2021, Lidická galerie, 1. patro

Tato výstava byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české vesnice Lidice, zavražděných nacisty roku 1942, a všem dalších dětí, které přišly o živo ve válečných konfliktech.

Původně národní umělecká aktivita se v roce 1973 proměnila v mezinárodní výstavu a během své historie se stala dobře známou nejen mezi dětmi a učiteli u nás, ale i na celém světě.

V roce 2018 získala výstava významné ocenění Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.
Valné shromáždění OSN vyhlásila rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin. Rostliny, ať již malé či velké, patří do krajin, a stejně tak patří krajina od pradávna k člověku. Proto bylo rpo 48. ročník MDVV vybráno téma Krajina.

Do letošního ročníku soutěže bylo zasláno celkem 22 216 výtvarných prací od dětí ze 78 zemí světa. Odborná porota ocenila po pečlivém výběru 1359 děl, která můžete zhlédnout až do konce ledna 2021 v Lidické galerii.

Pro více informací o výstavě se podívejte na její oficiální web.

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.