Ještě jsme ve válce

Termín: 7. 1. až 20. 3. 2019, výstavní síň In Memoriam

Výstava "Ještě jsme ve válce". Příběhy 20. století zpracované předními českými a slovenskými výtvarníky do komiksové podoby. 

Památník Lidice uvádí výstavu s názvem "Ještě jsme ve válce - příběhy 20. století", která je umístěna ve výstavní síni In Memoriam od 7. ledna do 20. března 2019 a která vznikla ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů, Post Bellum a nadace Crocodille.

Reflexe vlastních dějin a vzpomínání na vlastní minulost je stále aktuální a nikdy nekončící téma. Jeden z mnoha způsobů, jak reflektovat naši nedávnou, velice citlivou minulost, je umění. Pokud se spojí reflexe moderních dějin, vzpomínky pamětníků a výtvarné zpracování ve snadno přístupné podobě komiksu, nevyhnutelně musí vzniknout kniha a stejnojmenná výstava "Ještě jsme ve válce".

Autor: Filip Petlička

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.