Lípy a Sakury:Proměny lidické krajiny

12. 12. 2019 – 1. 5. 2020, Lidická galerie

Historické proměny lidické krajiny představují jeden z nejdramatičtějších příběhů krajiny a člověka, který se ve 20. století odehrál. Poklidný ráz lidické krajiny navždy změnily události druhé světové války, jejíž destruktivní následky ochromily celý svět. Úplné vyhlazení Lidic je brutálním dokladem zneužití krajiny válečnou mašinerií, jež se odehrávalo na mnoha frontách. Po konci války se krajinná architektura, včetně plánů na obnovu Lidic, stala klíčovým nástrojem pro rekonstrukci i reformu společnosti.

Výstava prostřednictvím dobových fotografií, uměleckých děl i různých druhů rostlin návštěvníky provází historickou podobu lidické krajiny i jejím vývojem od konce 40. let 20. století až do současnosti. Ve spolupráci se studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové a Fakulty umění a designu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - UJEP je také předestřena diskuse o revitalizaci pamětních míst a úloze krajinných prvků. Součástí výstavy je interaktivní mapa vycházející z krajinářské architektury Lidic a edukativní část s tematickými aktivitami pro děti.

Vernisáž výstavy: 12. prosince od 18:00 v Lidické galerii.

Kurátorka: Markéta Jonášová

Vystavující autoři: Jan Kolský, Tereza Darmovzalová, Vojtěch Rada, Martin Homola, Jana Brandtlová, Kateřina Jouklová, Michal Zábranský, Magdaléna Spanilá, Dominika Rejdová, Pavla Špásová, Rostislav Tsvetkov, Dominik Novák, Karolína Vintrová, Radek Brezar, Valérie Záhonová, Petr Vykoukal, Markéta Špačková, Nela Kuhnová

Autor: Filip Petlička

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.