Muži a válka

Výstava přibližuje veřejnosti osudy československých mužů za druhé světové války.

Termín: 7. 1. až 6. 6. 2015

Výstavní síň In Memoriam

První část výstavy je zaměřena na to, jakým způsobem válka zasáhla do životů představitelů různých profesí; návštěvníci se dozvědí, jak za okupace žili dělníci, učitelé, duchovní či například četníci. Výstava se v tomto směru neomezí pouze na líčení poměrů v Protektorátu Čechy a Morava, ale nastíní i situaci českého obyvatelstva v „Sudetech“. Pozornost je věnována rovněž osudům politických vězňů, a to na příkladu událostí v koncentračním táboře Dachau. Textové panely doprovází řada fotografií a dobových dokumentů.

Autoři výstavy: Mgr. Jana Horáková a Ondřej Kolář PhD.

Vstup zdarma.

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.