Odejmuté dětství: dětské oběti arménské genocidy

Památník Lidice ve spolupráci s Velvyslanectvím Arménské republiky a Arménským muzeem genocidy pořádají v roce stého výročí arménské genocidy výstavu o osudech dětí v této době.

Výstavní síň Pod Tribunou

1. – 30. června 2015

Vernisáž 1. června v 17:30

Tato krátkodobá výstava poprvé prezentuje fotografie a související dokumentovanou historii osudu arménských dětí, které se staly oběťmi genocidy v Otomanské říši. Zabývá se politikou anihilace a deportace arménských dětí, které byly prováděny tureckým státem – krutá realita sirotků a života v sirotčincích, desítky tisíc narušených životů.

Otomanská říše byla založena a vzkvétala za cenu tragédie milionů dětí. Politika masového zabíjení a nucené islamizace se stala základním kamenem tureckého národního státu a expanzivní říše. Zlovolný systém dětského devširme (daň v krvi), provozovaný sultány na mnoha tisících arménských, řeckých, bulharských, srbských, gruzínských, syrských, rumunských a dalších dětech měl za cíl je násilně odebrat od jejich rodin a etnického společenství, islamizovat je a využívat je jako nástroje během expanzivních válek Otomanské říše. Devširme a fenomén otroctví, provozovaných otomanskými Turky, jsou nejhanebnějšími stránkami v historii naší civilizace.

Více než půl milionu arménských, řeckých a syrských dětí bylo zabito nebo obráceno k islámu jako výsledek genocidy prováděné mladoturky a kemalisty na počátku 20. století. Tato genocida na křesťanech v Turecku je jednou z největších tragédií 20. století a je otřesným a stále nepotrestaným zločinem proti lidskosti a civilizaci.

Výstava Odejmuté dětství: dětské oběti arménské genocidy se bude, vůbec poprvé, konat v Památníku Lidice.

Výstava bude oficiálně zahájena J. E. Hovikem Abrahamyanem, premiérem Arménské republiky a Danielem Hermanem, ministrem kultury České republiky, 1. června 2015, v 17:30 ve výstavní síni „Pod Tribunou“ v Památníku Lidice. Oba hosté před zahájením výstavy položí kytici k Pomníku dětským obětem války.