Světlo za Lidice

Přehlídka dětských pěveckých sborů

Termín: 13. června 2015, 11:45

Nádvoří před muzeem

Již 9. celostátní nesoutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů pod názvem Světlo za Lidice za účasti dětských pěveckých sborů ze všech krajů naší republiky a hosta z Ukrajiny. Přehlídku zahajuje tradičně místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka. Dvě úvodní skladby zazpívá Leona Machálková, která převzala na tímto ročníkem uměleckou záštitu. Při společných skladbách účinkuje na pódiu více jak 500 mladých zpěváků.

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.