Výstava Lidická tragédie

Termín: 1. 6. - 30. 6. 2021, výstavní síň In Memoriam

Výstava přibližuje okolnosti vypálení této středočeské obce nacisty dne 10. června 1942, ale také poválečný vývoj Lidic až po současnost. Lidická tragédie se stala symbolem utrpení nevinného civilního obyvatelstva nejen na našem území, ale po celém světě.

Autoři: Kolektiv zaměstnanců Památníku Lidice, 2011

Fotografie: Archiv Památníku Lidice

Grafické zpracování: Milena Burgrová

Počet panelů: 7 textilních bannerů 

Vstup do výstavní síně IN MEMORIAM: zdarma

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.