Výstava Lidická tragédie

Termín: 1. 6. - 30. 6. 2021, výstavní síň In Memoriam

Výstava přibližuje okolnosti vypálení této středočeské obce nacisty dne 10. června 1942, ale také poválečný vývoj Lidic až po současnost. Lidická tragédie se stala symbolem utrpení nevinného civilního obyvatelstva nejen na našem území, ale po celém světě.

Autoři: Kolektiv zaměstnanců Památníku Lidice, 2011

Fotografie: Archiv Památníku Lidice

Grafické zpracování: Milena Burgrová

Počet panelů: 7 textilních bannerů 

Vstup do výstavní síně IN MEMORIAM: zdarma