Vzpomínky

25. 3. – 22. 5. 2019; výstavní síň In Memoriam

Výstava Vzopmínky z produkce Památníku Terezín přináší zachycení skutečných a osobních vzpomínek skutečných lidí, kteří prožili nacistickou okupaci.

Společným jmenovatelem všech výpovědí je Malá pevnost Terezín a terezínské ghetto.

Výstava se nesnaží o faktografický popis dějinných událostí let 1939 – 1945, ale snaží se představit subjektivní vzpomínky na dobu, která znamenala extrémní emocionální vypětí a zavedla tyto lidi na pokraj vlastního života.

Výstavu bude možné v Památníku Lidice navštívit zdarma ve výstavní síni In Memoriam denně v otevírací době Památníku Lidice od 25. března do 22. května 2019.

Autor: Filip Petlička

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.