Návraty lidických dětí

Výstava přibližuje pohnuté osudy lidických dětí, z nichž se po skončení války vrátilo do Československa pouhých 17. Desítky dalších byly otráveny výfukovými plyny ve vyhlazovacím táboře v polském Chelmnu nad Nerem.

Počet panelů: 8 + 1 úvodní na bannerech

Rozměry: 80 cm x 200 cm

Jazykové verze: český jazyk, anglický jazyk

Dále Vám k výstavě mohou být poskytnuty do komisionářského prodeje brožura Lidice dříve - Lidice dnes a publikace Osudy lidických dětí. Cena brožury činí 50,- Kč, cena publikace činí 130,- Kč.

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.