DEN ARCHITEKTURY

Památník Lidice ve spolupráci se Spolkem KRUH připravuje na podzim další ročník celorepublikového festivalu Den architektury.

Největší architektonický festival v ČR nabídne možnost podívat se do obvykle nepřístupných budov, nabídne architektonické procházky s poutavým výkladem, přednášky a celou řadu dalších akcí. 

V Památníku Lidice se můžete těšit na komentovanou prohlídku "LIDICE - HISTORIÍ A ARCHITEKTUROU".

Sbírkou současného umění k architektuře poválečných Lidic s kurátorem sbírky Miloslavem Vorlíčkem.

S kurátorem navštívíme sbírku současného umění v Lidické galerii, přilehlou zahradu s lidickým rodinným domem č. p. 116. 

V rodinném domě č. p. 116 navštívíme stálou expozici s názvem Stavíme nové Lidice, věnovanou výstavbě nových Lidic, jejich architektuře, bytové kultuře a každodennímu životu. Po válce proběhla velká architektonická soutěž a podle plánů architektů Františka Marka, Václava Hilského, Richarda Podzemného a Antonína Tenzera byly budovány nové Lidice. Stavba probíhala za pozornosti předních politických představitelů, mj. kontroverzního ministra vnitra Václava Noska. Utopie architektonického řešení se setkávala s realitou politiky i každodenního života. 

Poté se přesuneme k pietnímu území a muzeu Památníku Lidice, prohlédneme si muzeum, gloriet, kolonádu a další objekty, vč. věčného plamene.

Na prohlídku je nutné se předem registrovat na emailu: varadovalidice-memorial.cz.

Svou účastí na této akci souhlasíte s pořizováním fotodokumentace pro účely propagace Památníku Lidice. Váš nesouhlas s pořizováním fotografií nám, prosím, sdělte předem. Děkujeme