Mezinárodní seminář na téma Děti a válka

V rámci 80. výročí vyhlazení obce Lidice a osady Ležáky připravujeme mnoho kulturních a společenských aktivit, které budou založeny na silných emocích a nadčasových společenských tématech, protože nejen za tragédií Lidic a Ležáků stojí vyšší a univerzálnější příběh s celosvětovým přesahem.

Ve spolupráci s Polským institutem v Praze připravuje Památník Lidice celodenní mezinárodní seminář na téma Děti a válka

Na mezinárodním semináři budou prezentovány odborné příspěvky českých a polských přednášejících. Prostor bude i na zodpovězení dotazů, příp. krátkou debatu s přednášejícími. Z přednesených příspěvků vydá Památník Lidice sborník. 

Součástí programu bude i návštěva pietního území Památníku Lidice a položení květinových darů k Pomníku dětským obětem války a proběhne vernisáž venkovní výstavy věnované polským vesnicím pacifikovaným během 2. světové války.

Výstava 817 – perzekuce polského venkova během války

Číslo 817 je počet vesnic na polském venkově, které byly podle zjištění historiků zasaženy různými formami perzekuce během druhé světové války. Je to také název vzdělávací výstavy, která mapuje systém vykořisťování polského venkova vyvinutý německými okupanty a příběhy brutálního potlačování jakéhokoliv odporu ze strany místního obyvatelstva. Výstavu připravil polský Ústav národní pamětí (IPN) a Památník utrpení polského venkova v Michniowě, obci u města Kielce, která byla zcela srovnaná se zemi v rámci odvetných německých operací proti polskému odboji. Výstava u Památníku Lidice potrvá do 30. 8. 2022.

Přehled prozatím přihlášených přednášejících:

PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA (Památník Lidice) - "Náležité vychování" lidických dětí.

PhDr. Jan Kalous, Ph.D. (Muzeum paměti XX. století) - Děti "nepřátel" komunistického režimu. 

Mgr. Jan Špringl (Památník Terezín) - Komplikace činnosti Kuratoria pro výchovu mládeže.

Miloš Prášil (novodobý válečný veterán) - Děti a válka pohledem vojáka mírových misí. 

Dr. Martyna Grądzka-Rejak (Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie) - „Ztracený osud“. Židovské děti v ghettech na území Generálního gouvernementu, srovnávací analýza.

Anna Czocher, Ph.D. (Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie) - „Děti ulice“ – podmínky pomoci polským dětským obětem války na území Generálního gouvernementu.

Maciej Zakrzewski, Ph.D. (Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie) - Totální paideia – dítě z perspektivy předpokladů totalitní ideologie a praxe (na příkladu komunismu).

Joanna Lubecka, Ph.D. (Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie) - Odebírání „rasově hodnotných“ dětí ve Třetí říši jako prvek Lemkinovy koncepce genocidy.

Krzysztof Fijałka (novinář) - Kdo vlastně jsem? Hledání ukradené identity v polsko-německém novinářském projektu "Ukradené děti/Geraubte kinder". 

Tlumočení příspěvků čeština/polština je zajištěno.

Termín: 22. dubna 2022 (9:30 - 18:00)

Místo: Lidická galerie

Vstupné: zdarma

Registrace: varadovalidice-memorial.cz 

Initiates file downloadPozvánka

 Initiates file downloadHarmonogram

Initiates file downloadBrožura

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.