Další vzdělávání

Památník Lidice srdečně zve školní skupiny na workshop na téma Osudy Čechů v Rusku (respektive v SSSR a na Ukrajině) a jejich přínos ke vzniku a obnově Československa.

Termíny dle domluvy
Rozsah: 120 minut
Cena: 40,- Kč na žáka

Žáci se dozví příběh Čechů, kteří v 19. století odešli do carského Ruska, kde se úspěšně hospodářsky i kulturně etablovali a přitom nikdy nezapomněli na svůj původ. Příběh o tom, že tito Češi dokázali v průběhu 1. světové války přispět k odboji a tak napomoci vzniku samostatného Československa a ve 2. světové válce na sebe obléknout uniformu čs. armády, odejít osvobozovat a obnovit samostatnost ČSR. Příběh, který ovlivnila historie diktovaná totalitními a nacionalistickými režimy, světovými válkami a láska k vlasti a svobodě.

V průběhu workshopu pracují účastníci s pracovními listy, zhlédnou fotky a dokumenty.

Workshopem provede Mgr. Dagmar Martinková, Ph.D.

Pro objednání a více informací kontaktujte: varadova@lidice-memorial.cz 

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.