Dramatický kroužek PidiLidi

Dětský dramatický kroužek působící při Památníku Lidice má dlouholetou tradici. 

Dovednosti, které děti na kroužku rozvíjí: základy jevištní řeči a mluvu, rytmus a temporytmus, představivost a fantazii, vnímání partnerů na jevišti, improvizaci, práci s rekvizitou a práci s prostorem a mnoho dalšího.

Samozřejmostí je vystupování před publikem při mnohých kulturních příležitostech!

Dramatický kroužek otevřeme, pokud to epidemiologická situace dovolí, v druhém pololetí školního roku. 

Informace o dramatickém kroužku PidiLidi získáte na těchto kontaktech: varadova@lidice-memorial.cz nebo na tel.: 778 735 785.