Fantom galerie

Přijďte navštívit galerii! Galerie může být plná příběhů a pohádek. Program formou dramatických a výtvarných metod.

Cíl programu 

Interaktivní program založený na fiktivním příběhu o zakletém malíři proměňuje děti v detektivy a umělce zároveň. Jen s jejich pomocí je možné zakletého malíře osvobodit. Nadto se děti seznámí s vystavenými díly, prostorem galerie a jejími pravidly. Děti si odnáší pocit skutečných umělců, jejichž dílo je vystaveno v galerii a upomínku v podobě vlastnoručně zhotoveného výrobku.


Program rozvíjí představivost, fantazii i kreativitu dítěte. Zasvěcuje děti do světa uměleckých profesí a podporuje jak skupinovou tak individuální práci.

Další informace 

Program trvá 90 minut a probíhá v Lidické galerii. 

Objednávky 

Program je nutné objednat nejméně týden předem. 


Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle. 


Cena programu je 50,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut materiál na výtvarnou činnost a vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

V případě dotazů kontaktujte edulidice-memorial.cz 
 

V případě nevhodného chování účastníků, zejména jakýchkoli nenávistných projevů, si vyhrazujeme právo edukační program ukončit bez náhrady nákladů.

80. výročí vyhlazení obce Lidice si připomínáme 12. června 2022. Více informací naleznete Opens external link in new windowzde.