Fantom Lidické galerie

Přijďte navštívit galerii! Galerie může být plná příběhů a pohádek. Program formou dramatických a výtvarných metod.

Cíl programu 

Interaktivní program založený na fiktivním příběhu o zakletém malíři proměňuje děti v detektivy a umělce zároveň. Jen s jejich pomocí je možné zakletého malíře osvobodit. Nadto se děti seznámí s vystavenými díly, prostorem galerie a jejími pravidly. Děti si odnáší pocit skutečných umělců, jejichž dílo je vystaveno v galerii a upomínkový předmět z Lidic.


Program rozvíjí představivost, fantazii i kreativitu dítěte. Zasvěcuje děti do světa uměleckých profesí a podporuje jak skupinovou tak individuální práci.

Další informace 

Program trvá 90 minut a probíhá v Lidické galerii. 

Objednávky 

Program je nutné objednat nejméně týden předem. 


Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle. 


Cena programu je 70,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut materiál na výtvarnou činnost a vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

V případě dotazů kontaktujte edulidice-memorial.cz 
 

V případě nevhodného chování účastníků, zejména jakýchkoli nenávistných projevů, si vyhrazujeme právo edukační program ukončit bez náhrady nákladů.