Doprovodný vzdělávací program k výstavě ZáZrakem, aneb umělá inteligence vypráví příběhy lidických pamětníků

V Památníku Lidice vznikla výstava "ZáZrakem aneb umělá inteligence vypráví příběhy lidických pamětníků", která prezentuje výtvarná díla vytvořená čistě umělou inteligencí. Tuto výstavu bude možné v Lidické galerii zhlédnout do 30. 4. 2023. K této výstavě byl vytvořen edukační program ZáZrakem.

Výstava je rozdělena do dvou samostatně fungujících celků pojímajících celkem čtyři historická témata - život ve starých Lidicích, vyhlazení obce v červnu 1942, tragický osud lidických dětí a pohnutý osud lidických žen. Hlavní linií jsou obrazy vytvořené umělou inteligencí na základě konkrétní výpovědi pamětníka uvedené u konkrétního obrazu. Instalace výstavy je kombinací velkoformátových obrazů vyrobených UV tiskem na plátno a digitálních obrazů prezentovaných na promítacích plochách. Uměleckou část výstavy prolínají panely s krátkým popisem historie rozšířené o QR kódy odkazující na seriál Minuta z historie, který rozvíjí a dokresluje jednotlivá témata. 

Cíl programu:

Prostřednictvím výpovědí pamětníků, krátkých tematických videodokumentů a předmětů z historické sbírky Památníku Lidice žáci postupně odkrývají příběh i historii obce Lidice v prostorách unikátní výstavy umělé inteligence.

V rámci doplňujících aktivit posilují žáci čtenářskou gramotnost a orientaci v prostoru. 

Dále jsou podporovány skupinová práce a sociální kompetence.

Další informace:

Program trvá 90 minut a probíhá v Lidické galerii.

Objednávky:

Program je nutné objednat předem na emailu: edulidice-memorial.cz

Zrušení objednaného programu je možné nejpozději den předem.

Cena programu je 70,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu:

Muzeum s expozicí A nevinní byli vinni…

Výstavní síň Pod Tribunou s expozicí Lidice (v) minulosti a virtuálním modelem Lidic

Rodinný dům čp. 116 s expozicí Stavíme nové Lidice

Lidickou sbírku výtvarného umění s expozicí Remember Lidice

Skupina nad 20 osob má 10% slevu.