Já, malý muzikant

Přijďte navštívit letošní ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma „TANEC“. A bude to opravdu tanec, který v Lidické galerii zažijete na vlastní kůži. Společně rozezpíváme a roztančíme galerii.

Cíl programu 
Interaktivní program podporuje zrakové a sluchové vnímání dětí, využívá rytmizaci, zpěv a taneční prvky. Děti se naučí poznat hudební nástroje nejen zrakem, ale i sluchem. Na chvíli se staneme zpěváky a tanečníky a vyzkoušíme si hru na hudební nástroje.

Program rozvíjí hudební vnímání, představivost, fantazii i kreativitu dítěte. Zasvěcuje děti do světa tance a hudby a podporuje skupinovou práci.

Děti se v rámci programu seznámí s vystavenými díly a prostorem galerie.
Na závěr programu si každé dítě vytvoří svůj originální hudební nástroj nebo krásnou tanečnici.

Další informace
 
Program může absolvovat skupina s maximálně 20 žáky. 
Program trvá 60 minut a probíhá v Lidické galerii. 

Objednávky
Program je nutné objednat nejméně týden předem.
Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem na tel. čísle 739 562 267.

Cena programu je 70,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut materiál na výtvarnou činnost a vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

V případě dotazů kontaktujte edulidice-memorial.cz.

Od 1. 1. 2024 zvyšujeme cenu všech vzdělávacích programů na 100,- Kč za žáka. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Účastí na vzdělávacím programu souhlasíte s pořizováním fotodokumentace pro účely propagace Památníku Lidice. Váš nesouhlas s pořizováním fotografií nám, prosím, sdělte předem. Děkujeme