Doprovodný vzdělávací program k výstavě akademické malířky Zdenky Landové.

Jako součást akcí pořádaných v letošním roce k 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha a tragédie Lidic a Ležáků, připravil Památník Lidice výstavu rozsáhlého cyklu obrazů „Hrdinové – příběhy odvahy a zrady“ akademické malířky Zdenky Landové. V Lidické galerii mohou návštěvníci zhlédnout originály šesti desítek obrazů, z její unikátní kolekce, věnované parašutistům a druhému odboji.

 

Výstava akademické malířky Zdenky Landové je výstavou příběhů. Obrazy jsou řazeny chronologicky za sebou, aby návštěvníkovi odehrály před očima celý příběh parašutistů, od jejich seskoku do protektorátu, až po dramatické události vedoucí k vypálení Lidic a Ležáků. Každý obraz je navíc doplněn o doprovodný text, který popisuje jednotlivé události a dává vznik ucelenému příběhu.

Cíl programu:

Program je rozdělen na dvě části – výtvarnou a vzdělávací. Výtvarné aktivity jsou inspirovány formátem obrazů ve výstavě připomínající komiks. V druhé části programu na žáky čeká skupinová práce s pracovními listy, díky které se seznámí se zásadními událostmi druhého odboje. Odpovědi účastníci hledají přímo ve výstavě nebo v minutových dokumentech Památníku Lidice, které zachycují významné události, osobnosti a aktéry Heydrichiády. 

V rámci doplňujících aktivit posilují žáci čtenářskou gramotnost a orientaci v prostoru. 

Dále jsou podporovány skupinová práce a sociální kompetence.

Další informace:

Program trvá 60 minut a probíhá v Lidické galerii.

Objednávky:

Program je nutné objednat předem na emailu: edulidice-memorial.cz

Zrušení objednaného programu je možné nejpozději den předem.

Cena programu je 50,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Initiates file downloadPracovní list II

V případě nevhodného chování účastníků, zejména jakýchkoli nenávistných projevů, si vyhrazujeme právo edukační program ukončit bez náhrady nákladů.

80. výročí vyhlazení obce Lidice si připomínáme 12. června 2022. Více informací naleznete Opens external link in new windowzde.