Rodiny s dětmi

Vstupte s námi společně do světa umění i zábavy a sledujte aktuální nabídku programů pro celou rodinu!

Zveme rodiče a děti do světa umění! Lidická galerie nabízí velké množství výstav pro děti, interaktivní koutky, divadelní představení, výtvarné dílny a mnoho dalších programů pro celé rodiny. Výtvarné dílny umožňují seznámení s vystavovanými díly a umělci. Odborní lektoři ukáží dětem nové výtvarné techniky. Děti si domů odnášejí svá díla, ale také umělecké zážitky.

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.