Památník Lidice Vás zve na seminář akreditovaný MŠMT s názvem

Malba ve výtvarné výchově pro žáky a studenty 10 — 18 let.

Dvoudenní seminář má formu praktické zážitkové dílny využívající experimenty a hry s barvou. Pedagog se na semináři naučí prostřednictvím řetězení malířských úkolů rozvíjet kreativitu žáků, seznámí se s metodami používajícími náhodu a jejich cíleným ovlivňováním povede poté své žáky k odvážnému výtvarnému projevu a experimentování s barvou a malířskými prostředky.

Termín: 20. - 21. 4. 2024

Rozsah: 12 hodin

Cena: 1200,- Kč

 

V případě zájmu o seminář kontaktujte:

Bc. Lucie Laskovská

laskovskalidice-memorial.cz

 

Storno podmínky:

Zruší-li účastník semináře přihlášení méně než 7 dní před jeho zahájením, poplatek není možné vrátit.

Zajistí-li účastník za sebe náhradníka, storno poplatky platit nemusí.