On-line kurz Výchova a vzdělávání v protektorátu

Seznamte se prostřednictvím kurzu s výchovou a vzděláváním v době protektorátu.

Kurz dává přehledně a srozumitelně nahlédnout, k jakým změnám docházelo za protektorátu ve školství a u volnočasových aktivit.

V kontextu představených restrikcí jsou studenti seznámeni se změnami ve třídách a školách, učebnicích či osnovách. Poznají, jak zákaz zájmových spolků, jakými byly např. Sokol či Junák, nebo příchod nových trendů, jako např. swingu či trampingu, ovlivnily trávení volného času mládeže.

Studenti mohou získané poznatky ověřit v testech uprostřed a na závěr kurzu.

Kurz je interaktivní, neprovází jím lektor.

 

Kurz je určen pro žáky druhého stupně základních škol a žáky středních škol, popř. pro individuální zájemce.

Doba trvání: 30 minut

Cena: 30 Kč/žák

V případě zájmu o on-line kurz je nutné kontaktovat vzdělávací oddělení Památníku Lidice na emailu edu@lidice-memorial.cz, které přidělí zájemcům přístupové údaje pro daný kurz. Kurz bude dostupný po zadání přístupových údajů zde: Opens external link in new windowhttp://edulidice.netventic.net/login