Kontaktní údaje


Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152
273 54 Lidice
tel.: 312 253 063

e-mail (objednávky a návštěvnické dotazy): objednavky@lidice-memorial.cz
e-mail (správa Památníku Lidice): lidice@lidice-memorial.cz  

IČO: 70 88 63 42
DIČ: CZ 70 88 63 42, plátce DPH osvobozený dle § 61 písmena e)

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 1334141/0710
IBAN: CZ96 0710 0000 0000 0133 4141
BIC CNBACZPP

e-podatelna: epodatelna@lidice-memorial.cz
ID datové schránky: 32uiuiu

Muzeum Památníku Lidice
tel. 312 253 088
muzeum@lidice-memorial.cz
Lidická galerie
tel. 312 253 063
galerie@lidice-memorial.cz

Kontaktní osoby
Mgr. Martina Lehmannová
ředitelka
tel. 312 253 063, 723 041 636
lehmannovalidice-memorial.cz

Mgr. Lubomíra Hédlová
zástupkyně ředitelky
kurátorka sbírky umění
tel. 312 253 063, 734 373 075
hedlovalidice-memorial.cz

Klára Klímová
asistentka ředitelky
tel. 312 253 063, 734 140 855
klimova@lidice-memorial.cz

Filip Petlička
pracovník vztahů s veřejností
tel. 312 253 702, 731 110 984
petlicka@lidice-memorial.cz

Renata Hanzlíková
vedoucí oddělení propagace
tel. 312 253 755, 739 690 567
hanzlikova@lidice-memorial.cz

Mgr. Jiří Mottl
kurátor Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice
tel. 312 253 702, 736 642 318
mottl@lidice-memorial.cz

Michal Šutinský
správa majetku
tel. 312 253 702, 603 204 104
sutinsky@lidice-memorial.cz

Lenka Knorová
projektová manažerka
tel. 312 253 702, 734 599 067
knorova@lidice-memorial.cz

Mgr. Michaela Brábníková
zastupující vedoucí vzdělávacího odd.
tel. 312 253 702, 778 735 785
brabnikovalidice-memorial.cz

Bc. Eliška Dubnová
asistentka vzdělávacího odd.
tel. 312 253 702, 739 562 267
dubnova@lidice-memorial.cz

Ing. Kateřina Kohoutová
ekonomka
tel. 312 253 702, 603 578 083
kohoutovalidice-memorial.cz

Sylva Novotná
účetní, fakturace
tel. 312 253 702, 778 548 227
novotna@lidice-memorial.cz

Marie Borová
administrativní pracovnice
tel. 312 253 063, 778 735 870
borovalidice-memorial.cz