Pietní vzpomínka k 76. výročí vyhlazení obce Lidice

V letošním roce jsme si připomněli 76. výročí vyhlazení obce Lidice

10. 6. 2018 se uskutečnila Pietní vzpomínka k 76. výročí vyhlazení obce Lidice v roce 1942

10. 6. 1942 bylo zastřeleno 173 mužů. Ženy a děti byly odvlečeny do Kladna, do Reálného gymnázia, kde byly následně děti odděleny od matek. Ženy byly odvezeny do koncentračního tábora Ravensbrück, několik málo dětí vybráno k poněmčení, děti do 1 roku odvezeny do ústavu a 82 dětí bylo zavražděno ve vyhlazovacím táboře v Chelmnu.

Pietní vzpomínka byla zahájena tradičně mší na základech vypáleného kostela sv. Martina, kterou celebroval Mons. Zdeněk Wasserbauer, pomocný biskup a generální vikář pražské arcidiecéze.

Po mši bylo v 10.00 zahájeno kladení květinových darů. Letos bylo na hrob lidických mužů položeno 113 věnců a kytic, které byly věnovány ústavními činiteli, zástupci státní správy, zastupitelskými úřady zemí z celého světa, městy a obcemi, partnerskými a spřátelenými organizacemi, spolky i jednotlivci.

Po položení květinových darů následovalo přivítání hostů a úvodní slovo ředitelky Památníku Lidice paní Martiny Lehmannové a další projevy hostů. S hlavním projevem vysoupil předseda vlády ČR, pan Andrej Babiš. Modlitbu na hrobu lidických můžu přednesl kaplan pplk. Miloslav Kloubek a promluvil také předseda ÚV ČSBS pan Jaroslav Vodička. Pietní akt zakončilo vystoupení dětského pěveckého sboru Bruncvík.

Po samotném pietním aktu se hosté přesunuli k Pomníku dětským obětem válek kde vystoupil sbor Japonské školy v Praze.

Ve 12.45 byl slavnostně zahájen 12. ročník celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů, který zahájil pan senátor Zdeněk Berka, 1. místopředseda senátního Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Uměleckou záštitu nad letošním ročníkem převzal a na úvod přehlídky vystoupil pan Marek Ztracený. Celkem se představilo 14 dětských pěveckých sborů ze všech krajů České republiky a vystoupilo 633 dětí.

od 12.30 v síni In Memoriam ředitelka Památníku Lidice paní Martina Lehmannová předala celkem sedm stříbrných Pamětních odznaků Památníku Lidice. Tyto odznaky se udělují při významných událostech jednotlivcům i organizacím za dlouhodobou spolupráci s památníkem, za podporu činnosti památníku a za šíření dobrého jména Památníku Lidice. Pamětní odznaky se udělují od roku 2008.

Po celý den Pietní vzpomínky byl vstup do všech expozic Památníku zdarma.

Pietní akt živě přenášela Česká televize.

Děkujeme všem, kteří i přes velice horké počasí 10. 6. dorazili do Lidic a vzdali tak čest památce obětí lidické tragédie.

Tisková zpráva

Autor: Filip Petlička, foto: Martin Homola