Lidice ve světě

Mnohá místa ve světě přijala po 10. červnu 1942 jméno Lidice, aby se tak podílela na uchování trvalé vzpomínky na vyhlazení obce a utrpení jejích občanů. My bychom tato místa chtěli připomenout a poděkovat tak za jejich tehdejší podporu.

Lidice (Parado), Brazílie, město

Městečko Lidice, které bylo pojmenováno po českých Lidicích v roce 1944, leží v atraktivní oblasti přírodní rezervace tropického deštného pralesa zvaného Mata Atlantica, což v češtině znamená Atlantický prales. V minulém století byly všude kolem kávové plantáže, které postupem doby ztratily svůj význam a dnes už o pěstování kávy najdete pouze zmínky v historických dokumentech.

Nova Lidice (Vila Progresso), Brazílie, obec

Brazilská obec s názvem Nova Lidice byla původně osadou se jménem Vila Progresso (Pokrok). Obyvatelé jsou národnosti brazilské, mluví brazilskou portugalštinou. Rasové zastoupení je pestré, od bělochů přes mulaty až po černochy. Převažují katolíci, je zde i několik protestantů. Pracují převážně na svých zemědělských usedlostech, jinak je zde jen nezbytný počet vesnických řemeslníků. Vesnice se nachází na severovýchod od Ria de Janeira asi 700 km od přístavního města Caravelas.

Lidice (St. Jeronimo), Mexiko, obec

Vesnice San Jerónimo s nadmořskou výškou 2600m se nacházela 18 km jihozápadně od středu hlavního města Cindad de México. Navzdory vysoké poloze měla velmi příznivé klima pro pěstování ovoce. V průběhu let se díky výstavbě hlavního města stala jeho součástí.

Lidice, Panama, obec

Padesát dva kilometrů jihozápadně od hlavního města Panamá se v krajině savan nachází městečko Capira, které však nenalezeme na našich běžně dostupných mapách. Čtyři kilometry od tohoto městečka nalezneme vesnici de Lidice. Místo kde stávala pouze samota, začalo být osídlováno v roce 1950 zemědělci. Vznik vesnice je datován do let 1950 – 1957 a na popud původních obyvatel byla pojmenována Lidice.

Lidice, USA / Illinois, obec

Kfar – Lidice (Gevar-ám), Izrael, městská čtvrť

Lidice (Caracas), Venezuela, městská čtvrť

Lidice (Lima), Peru, městská čtvrť

Lidice (Havana – Zanja), Kuba, pomník

Lidice (Gan Yaoneh), Izrael, městská čtvrť

Plazuela Lidice (Montevideo), Uruguay, pomník