Stalo se

Odhalení restaurovaného pomníku Lidice v Callao v Peru

12. června 2017 byl slavnostně odhalen restaurovaný pomník Lidice v Callao v Peru. Pomník byl zároveň přemístěn z dřívějšího místa, které je dnes již na okraji města, do centrálního parku před pevnost Real Felipe. Akci uspořádalo...[více]

Delegace z Lidic na návštěvě Vatikánu

Na přelomu května a června navštívily Veronika Rýmonová (přeživší lidické dítě) a Renata Hanzlíková (vedoucí muzea Památníku Lidice a vnučka přeživší lidické ženy) svaté město Vatikán a setkaly se zde s papažem Františkem.[více]

Newsletter červen 2017

Pietní vzpomínka k 75. výročí vyhlazení obce Lidice, 50. výročí Lidické sbírky umění 20. a 21. století a výroční 45. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice - červen ve znamení významných výročí.[více]