Dosadba darovaných "sakur"

1. 11. proběhla na nádvoří před glorietem dosadba japonských třešní

Nové stromy pro Památník Lidice.

Nádvoří mezi glorietem a budovou muzea je většinou to první, co návštěvník vidí, když přichází do Památníku Lidice. V této podobě je samotný památník od 50. let, kdy byl vybudován. Součástí architektonického návrhu bylo také osazení prostoru smutečními břízami a sakurami, asijským druhem třešní, které kvetou nádhernými růžovými květy. Tyto stromy s v průměru dožívají 40 - 50 let, po kterých začnou pomalu odumírat. Proto byla v posledních letech řada těchto stromů odstraněna a probíhá opětovná výsadba těchto krásných stromů.

Jejich dosadba probíhá postupně a dnes bylo zasazeno prvních několik z nich. Jsme nesmírně rádi, že na dosadbě se podílí i veřejnost, protože se našli soukromí dárci, kteří mladé stromky sakur Památníku Lidice věnovali a my jsme tak mohli začít s obnovou těchto stromů.

Jako první přišla s nápadem věnovat Památníku Lidice sakury paní Veronika Goetzová, které za toto patří náš velký dík a úcta za toto nezištné gesto. Stejný díky patří také Svazu levicových žen, který také věnoval k vysazení jeden strom sakury. Věříme, že tyto krásné stromy zde porostou minimálně dalších 50 let, a že již brzy přibudou další.

Kromě výsadby nových sakur probíhá v této době také pravidelná údržba a zazimování Růžového sadu, kdy jsou všechny růže ostříhány a záhony zavezeny čerstvou mulčovací kůrou. Za tuto skvělou práci děkujeme samozřejmě našim zahradnicím a zahradníkům ze společnosti ROZA, která se o pietní území a Růžový sad prvotřídně stará již dlouhou řadu let, ale také studentům Střední zemědělské školy Rakovník, kteří každý rok při této náročné práci pomáhají.

Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají udržovat prostory Památníku Lidice, šířit odkaz Lidic nebo jakkoliv napomáhají k naplňování našich cílů ve správě Památníku Lidice!

Autor: Filip Peltička