Hovory o svobodě

aneb 30 let svobody

Letos si připomínáme 30 let od událostí roku 1989. V rámci tohoto výročí připravuje Památník Lidice cyklus nazvaný "Hovory o svobodě". Cyklus přednášek, debat, seminářů, workshopů, divadelních představení a dalších formátů, prostřednictví kterých se společně zamyslíme na uplynulými třiceti lety, nad svobodou, totalitou a o našem místě v tom všem. 

12. 3. 2019; muzeum Památníku Lidice; 9.30

  • Seminář pro žáky II. stupně a středních škol, který je pořádán k aktuální výstavě "Ještě jsme ve válce". Seminář se zaměří na propojení stěžejních bodů vztahujících se k jednotlivým příběhům výstavy i k osudům Lidic. Jak se boj proti totalitě , nacistické nebo komunistické, promítne do duší vypravěčů?

14. 3. 2019; Lidická galerie; 18.00 

  • Křest katalogu k výstavě "S Čechy jsem skončil" a dalším pracím sochaře Martina Zeta.
  • Debata českých filozofů, autorit a především významných osobností prof. Jana Sokola a prof. Václava Bělohradského, kteří mají co říct.

18. 3. 2019; Lidická galerie; 9.30

  • Seminář pro žáky II. stupně a středních škol. Účastníci workshopu budou mít jedinečnou příležitost setkat se s autorem výstavy a přímo se spolupodílet na projektu Martina Zeta. Ve výstavě je možné nahlédnout přímo do textu dokumentů, které ovlivnily historický vývoj 20. století.

11. 4. 2019; Lidická galerie; 18.00

  • Přednáška a beseda s jedním z nejvýznamnějších současných českých nakladatelů, knihkupců, spisovatelů, historiků a hlavně popularizátorů české historie Jiřím Padevětem. K Mezinárodnímu dni solidarity osvobození politických vězňů/ osvobození Buchenwaldu budeme hovořit o českém dvacátém století, tápání a hledání svobody.

16. května 2019; Lidická galerie; 18.00

  • Beseda s Jiřím Žalmanem. Nestorem českého muzejnictví, spoluautorem expozice muzea Památníku Lidice o tom, jaká jsou česká muzea, jaká byla před rokem 1989, kam směřují a mnohem více k Mezinárodnímu dni muzeí 18. 5.

19. září 2019

  • Vernisáž výstavy Lidice a rok 1989. Výstava o tom, jak se proměnily Lidice po roce 1989, jak se změnilo jejich vnímání a zájem o ně.
  • Součástí výstavy bude divadelní představení v zahradě Lidické galerie. Městské divadlo v Kladně představí své nastudování slavné jednoaktovky Václava Havla z roku 1975, Audience.
Autor: Filip Petlička