Free download porn in high quality RGPorn.com - Free Porn Downloads

Jabloň za Marii Jeřábkovou v Ležákách

a přednáška Eduarda Stehlíka o "Lidických mužích v boji za svobodu"

12. 10. byla vysazena jabloň za letos zesnulou Marii Jeřábkovou, rozenou Šťulíkovou, na pietním území Památníku Ležáky.

Slavnostnímu zasazení jabloně předcházela přednáška historika Eduarda Stehlíka k výstavě "Lidičtí muži v boji za svobodu" pro 150 studentů.

Autor: Filip Petlička
Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads