Free download porn in high quality RGPorn.com - Free Porn Downloads

Památník lidice vyhlašuje výběrové řízení na pozici Auditor/Auditorka

Místo výkonu práce: Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice;

- pozice auditor - 0,3 úvazek (1,5 dne v týdnu).

Požadavky

 • - ukončené vysokoškolské vzdělání
 • - samostatnost a zároveň ochota spolupracovat s ostatními kolegy
 • - administrativní zdatnost, přesnost, systematičnost
 • - zkušenosti s PO výhodou
 • - auditorské zkoušky

Náplň práce

 • - Provádění kontroly v ekonomické, hospodářsko-správní, technické nebo jiné oblasti vnitřní činnosti organizace
 • - Stanovování kontrolních záměrů podle potřeb organizace
 • - Soustavné sledování, analýza a vyhodnocování hospodaření organizace
 • - Sestavování návrhů plánů kontrolních akcí a norem pro činnost vnitřního kontrolního systému
 • - Analýzy jednotlivých rizikových oblastí činnosti Památníku Lidice
 • - Přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému se zaměřením zejména na dodržování právních předpisů, rizik a opatření k jejich zmírnění či vyloučení a hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému
 • - Příprava a výkon jednotlivých typů interního auditu v Památníku Lidice
 • - Provádění dílčích a analytických prací pro výkon interního auditu hlavních oblastí činnosti Památníku Lidice

Nabízíme

 • - zodpovědnou a samostatnou práci v kulturní oblasti
 • - ohodnocení v platové třídě 11 podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
 • - stravenky
 • Přihláška musí obsahovat
 • - kontaktní údaje (adresa, telefonické spojení, e-mail)
 • - strukturovaný životopis
 • - motivační dopis

Profesní životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte na email klimovalidice-memorial.cz

Předběžný termín pohovorů s vybranými kandidáty bude probíhat v první polovině dubna 2018.

Přihlášky, které nebudou splňovat tyto náležitosti, nebudou zařazeny do výběrového řízení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit či neobsadit pozici žádným z kandidátů.

Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads