Pozvánka na odbornou komisi na archeologickém výzkumu v Letech

Pozvánka na odbornou komisi na archeologickém výzkumu kárného pracovního a tzv. cikánského tábora v Letech (okr. Písek) z let 1940 – 1943.

Terénní archeologický výzkum je součástí projektu “Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage“ (iC-ACCESS; program HERA - Humanities in the European Research Area; www.campscapes.org/), na jehož řešení se podílí šest evropských univerzit. Projekt se zaměřuje na komparativní výzkum evropských pracovních, internačních, koncentračních, zajateckých a vyhlazovacích táborů z 20. století.

Archeologický výzkum tábora v Letech realizuje Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, která se v rámci tohoto projektu soustředí na mapování pozůstatků táborů v krajinném kontextu a studium jejich materiálních pozůstatků archeologickými metodami. Sondáž je realizována v přístupné severozápadní části areálu tábora na pozemcích obce Lety vně vepřína. Hlavním cílem výzkumu je ověřit lokalizaci tábora, zjistit charakter a rozsah jeho archeologických pozůstatků a získat artefakty, které mohou poskytnout bezprostřední svědectví materiální povahy o životě v táboře.
    
Komise se koná v místě výzkumu (vně SZ okraje vepřína) dne 14. 7. 2017 v 13:00. Na lokalitě budou prezentovány výsledky terénního archeologického výzkumu.

Na Vaši návštěvu se těší Pavel Vařeka (vedoucí výzkumu) a terénní tým katedry archeologie FF ZČU v Plzni.

Záměr badatelského archeologického výzkumu kárného pracovního tábora a tzv. cikánského tábora u obce Lety (okr. Písek) z druhé světové války (1940 – 1943)

Autor: J. Chourová Plachá