Seminář Ještě jsme ve válce

Seminář v rámci cyklu "Hovory o svobodě" k výročí 30 let svobody.

12. 3. 2019 od 9:30 hodin, muzeum Památníku Lidice

Více o výstavě Ještě jsme ve válce - příběhy 20. století


Seminář je vedený historičkou Mgr. Pavlou Bechnerovou, Ph.D. a na něj navazuje workshop "koláž - komiks", v němž si žáci vyzkouší základy sestavení komiksového příběhu (koláže) spojené s probíraným tématem.

Seminář se zaměří na propojení stěžejních bodů vztahujících se k jednotlivým příběhům výstavy i k osudu Lidic. Jak se boj proti totalitě, nacistické nebo komunistické, promítne do duší vypravěčů?

Už samotný název výstavy vybízí k širšímu ukotvení - proč jsou protagonisté ještě ve válce? Kdy jedna válka skončí a druhá začíná? A co když to nutně nemusí být válka ohraničená vyhlášením boje a podepsáním příměří či mírové smlouvy?

Druhá část semináře pak poskytne hlubší vhled do několika příběhů, v nichž se protne téma holocaustu, 50. let minulého století a normalizace. Co je jim společné? Co lze zažít za jeden lidský život?

Doba trvání: 3 hodiny (včetně přestávky)

Cena: 50,- Kč/ žák (pedagogický doprovod zdarma)

Kapacita semináře je omezená a proto je NUTNÁ rezervace!

Více informací a rezervace na brabnikovalidice-memorial.cz nebo na +420 778 735 785.

Autor: Filip Petlička