Seminář Topografie teroru - hierarchie zločinů

Památník Lidice opět pořádal žádaný akreditovaný seminář pro pedagogy a zájemce o historii nazvaný Topografie teroru - hierarchie zločinů.

Dvoudenní vzdělávací seminář pro pedagogy byl zaměřen na propojení příběhu lidických obětí s místy, která se zapsala nejen do jejich osudu. Cesta ze života obyčejných obyvatel vesnice uprostřed Protektorátu Čechy a Morava, přes věznici v Malé pevnosti Terezín do koncentračního tábora v Ravensbrücku demonstruje sílu nacistického režimu. Každé z míst bylo stupněm teroru, který dokázal nacistický režim masově využívat při potírání svých skutečných nebo domnělých nepřátel.

Účastníci semináře se seznámili s nejnovějšími poznatky z českého a zahraničního výzkumu nacistické a komunistické diktatury.

Všechny zločiny spáchané v Lidicích, věznicích a táborech byly organizovány a řízeny z Hlavního říšského bezpečnostního úřadu (RSHA) v Berlíně. V nedávno vybudovaném muzeu se blíže seznámíme s organizacemi gestapa, SS, RSHA a jejich představiteli. Odtud vycházely rozkazy k páchání zločinů po celé Evropě. Současně je místo spjato se stavbou berlínské zdi, která symbolicky i fakticky rozdělila Evropu na dva nesmiřitelné tábory.

Přehled témat:

  • Zločin v Lidicích
  • Věznice gestapa s excesivní formou zabíjení
  • Koncentrační tábor s plánovaným vybíjením
  • Expozice Topografie teroru

Kdy: 3. až 4. 11. 2017

Kde: Památník Lidice, Památník Terezín, koncentrační tábor Ravensbrück, muzeum Topografie teroru v Berlíně

Lektor: PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D., historik, Historický ústav Akademie věd ČR - vědecký pracovník oddělení 20. století. Zaměřuje se na moderní dějiny Československé republiky, úzce pak na historii druhé světové války. Vede semináře z českých a československých dějin, autor a spoluautor řady odborných publikací.

Plakát

Autor: L. Chvapilová