Výstava „Lidická tragédie“ a promítání filmu „Lidice“ v Jihoafrické republice

U příležitosti 75. výročí od vypálení Lidic uspořádalo Velvyslanectví ČR v Pretorii ve spolupráci s centrem Holocaustu a genocidy v Johannesburgu otevření výstavy „Lidická tragédie“ a promítání filmu Lidice (2011, režie Petr Nikolaev).

Tato událost byla zároveň oslavou „ČESKÉHO DNE“, který se od tohoto roku bude konat pravidelně v Centru Holocaustu a Genocidy v Johannesburgu.

Večer zahájila svým proslovem Tali Nates, ředitelka centra, a následně velvyslanec ČR v Jižní Africe Michal Král. Pozvání přijali hosté z diplomatické komunity, z židovské komunity a rovněž krajané (cca 80 návštěvníků). Mezi návštěvníky byly i přeživší holocaustu a rovněž rodina Bublíkova. Pan Josef Bublík úzce spolupracoval s parašutisty a zahynul s nimi v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje po atentátu na R. Heydricha.

Po otevření výstavy následovalo promítání dojemného příběhu – filmu Lidice (2011, režie Petr Nikolaev).

Velvyslanectví ČR v Pretorii úzce spolupracuje s Centrem holocaustu a genocidy v Johannesburgu. Ještě během tohoto roku by měla být dokončena skleněná plastika pro toto centrum, která je nyní v procesu dokončování umělcem Petrem Larvou.

Text a fotografie byly převzaty z webových stránek Velvyslanectví České republiky v Pretorii: http://www.mzv.cz/pretoria/cz/kultura_a_skolstvi/kultura/kulturni_akce_2017/vystava_lidicka_tragedie_a_promitani.html