Ležácké veršování

Celostátní dětská recitační přehlídka je soutěžní setkání mladých recitátorů vyhlašované Památníkem Ležáky a Památníkem Lidice u příležitosti Dne válečných veteránů.

Cílem přehlídky je setkání v přátelské atmosféře, poznání práce ostatních a připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání.

Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR pořádá a Památník Ležáky od roku 2013 celostátní přehlídku dětských recitátorů, která se koná u příležitosti uctění Dne válečných veteránů. Naším cílem je každoročně zprostředkovat dětem a mládeži možnost setkávání v Památníku Ležáky za přátelské atmosféry a v inspirativním prostředí, které je doplněno o tvořivé dílny a vystoupení umělců.

Přehlídka je určena dětem a mládeži do 15 let a je otevřena také pro veřejnost. Podmínkou účasti je včasné zaslání vyplněné přihlášky na kontaktní adresu vyhlašovatele. Všichni přihlášení obdrží potvrzení o přijetí přihlášky.

6. ročník Ležáckého veršování

7. 11. 2019.

Ležácké veršování je otevřeno také pro veřejnost. Podmínkou účasti je včasné zaslání vyplněné přihlášky, nejpozději do 25. října 2019, na kontaktní adresu feltlovalidice-memorial.cz.

Všichni přihlášení obdrží potvrzení o přijetí přihlášky. Soutěžící budou hodnoceni ve třech kategoriích.

  • 1. – 3. ročník
  • 4. – 6. ročník
  • 7. – 9. ročník

V závěru přehlídky obdrží účastníci Pamětní list a věcný dar.

Mgr. Michaela Brábníková
pedagogický pracovník
tel.: 312 253 702, 778 735 785
email: brabnikovalidice-memorial.cz

Statut soutěže

Výzva k 6. ročníku

Přihláška