Ležácké veršování

Celostátní dětská recitační přehlídka je soutěžní setkání mladých recitátorů vyhlašované NKP Ležáky a Památníkem Lidice u příležitosti Dne válečných veteránů.

Cílem přehlídky je setkání v přátelské atmosféře, poznání práce ostatních a připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání.

Čtvrtý ročník Ležáckého veršování se uskutečnil 9. listopadu 2017.

Záštitu nad celou přehlídkou převzal pan Josef Somr.

Slavnostní zahájení již čtvrtého ročníku přehlídky se uskutečnilo v 9 hodin v přednáškovém sále muzea NKP Ležáky. V rolích recitátorů se představili žáci z prvních až devátých ročníků základních škol.

Soutěžící byli odbornou porotou složenou z hereckých kapacit Dany Černé, Máši Málkové, Petra Buriana a pedagožky Kláry Litterové hodnoceni ve třech kategoriích (1. - 3. ročník, 4. - 6. ročník a 7. - 9. ročník).

Vzhledem k tomu, že je přehlídka pořádána u příležitosti Dne válečných veteránů, nesměli na ní chybět ani novodobí veteráni, které reprezentovali vrchní praporčík 43. výsadkového praporu Chrudim prap. Robert Otáhal a nrtm. Petr Kopecký.

Žáky škol "svých" obcí přišli podpořit také starosta městyse Včelákov pan Jan Pejcha, starosta obce Miřetice Jaroslav Chour a místostarostka obce Miřetice Jarmila Alinčová.

V zaplněném sále muzea NKP Ležáky soutěžilo o přízeň poroty na čtyřicet mladých recitátorů. Jak který z nich dopadl, je uvedeno ve výsledkové listině níže.

Výsledková listina 2017

Tisková zpráva 2017

Plakát 2017

Program dne 9. 11. 2017


Třetí ročník
soutěžní recitační přehlídky se uskutečnil 10. listopadu 2016 v muzeu NKP Ležáky.
Výsledková listina 2016