Ležácké veršování

Celostátní dětská recitační přehlídka je soutěžní setkání mladých recitátorů vyhlašované NKP Ležáky a Památníkem Lidice.

Cílem přehlídky je setkání v přátelské atmosféře, poznání práce ostatních a připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání.

Druhá recitační přehlídka se symbolicky uskutečnila ke Dni válečných veteránů 12. 11. 2015. Program byl doplněn tvořivými dramatickými dílnami, rozborem jednotlivých přednesů odbornými porotci a profesionálním hereckým recitačním vystoupením. Druhého ročníku se zúčastnili herci a herečky Dana Černá, Marcel Vašinka a Alfréd Strejček. V porotě také zasedla odborná pedagožka MgA. Klára Litterová.

Záštitu nad celou přehlídkou převzal pan Josef Somr.

Třetí ročník soutěžní recitační přehlídky se uskuteční 10. 11. 2016 v muzeu NKP Ležáky a je určen pro recitátory do 15 let. Soutěž probíhá ve třech kategoriích:

  • 1. – 3. ročník
  • 4. – 6. ročník
  • 7. – 9. ročník

V odborné porotě usednou známí herci a odborný pedagog.

Na každého soutěžícího čeká pamětní list a výherci se mohou těšit na věcné ceny.

Uzávěrky přihlášek do 10. října 2016 na e-mailu: chvapilova@lidice-memorial.cz či tel. 312 253 702, 739 562 267.

Výzva

Statut

Přihláška

Plakát