Ležácké veršování

Celostátní dětská recitační přehlídka je soutěžní setkání mladých recitátorů vyhlašované NKP Ležáky a Památníkem Lidice u příležitosti Dne válečných veteránů.

Cílem přehlídky je setkání v přátelské atmosféře, poznání práce ostatních a připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání.

Třetí ročník soutěžní recitační přehlídky se uskutečnil 10. listopadu 2016 v muzeu NKP Ležáky.

Čtvrtý ročník se bude konat ve čtvrtek 9. listopadu 2017 v NKP Ležáky. Aktuální informace ke čtvrtému ročníku budou v průběhu roku 2017 zveřejňovány na těchto stránkách.

Celostátní soutěžní přehlídka recitátorů je určena dětem do 15 let. Soutěž probíhá ve třech kategoriích:

1. - 3. ročník

4. - 6. ročník

7. - 9. ročník

V odborné porotě třetího ročníku přehlídky usedli: Dana Černá, Máša Málková, Alfréd Strejček, Marcel Vašinka a odborná pedagožka Klára Litterová.

Záštitu nad celou přehlídkou převzal pan Josef Somr.

Výsledky 3. ročníku Ležáckého veršování naleznete níže ve Výsledkové listině.

Těšíme se již na 4. ročník celostátní recitační přehlídky Ležácké veršování, který se uskuteční 9. listopadu 2017!

Výsledková listina 2016