Free download porn in high quality RGPorn.com - Free Porn Downloads

Ležácké veršování

Celostátní dětská recitační přehlídka je soutěžní setkání mladých recitátorů vyhlašované Památníkem Ležáky a Památníkem Lidice u příležitosti Dne válečných veteránů.

Cílem přehlídky je setkání v přátelské atmosféře, poznání práce ostatních a připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání.

Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR pořádá a Památník Ležáky od roku 2013 celostátní přehlídku dětských recitátorů, která se koná u příležitosti uctění Dne válečných veteránů. Naším cílem je každoročně zprostředkovat dětem a mládeži možnost setkávání v Památníku Ležáky za přátelské atmosféry a v inspirativním prostředí, které je doplněno o tvořivé dílny a vystoupení umělců.

Přehlídka je určena dětem a mládeži do 15 let a je otevřena také pro veřejnost. Podmínkou účasti je včasné zaslání vyplněné přihlášky na kontaktní adresu vyhlašovatele. Všichni přihlášení obdrží potvrzení o přijetí přihlášky.

 

Pátý ročník Ležáckého veršování se uskutečnil 8. listopadu 2018

5.ročník přehlídky proběhl 8. 11. 2018. Celodenní přehlídka probíhala ve třech blocích podle věkových kategorií. Zahájení celého dne proběhlo v 9 hodin vernisáží výstavy "Lidice a doba prezidenta Osvoboditele" v Minigalerii. Celkem se do pátého ročníku přihlásilo 52 dětí a jejich fantastické a velmi vyrovnané výkony hodnotila čtyřčlenná porota složená z Kláry Literové, Máši Málkové, Dany Černé a Marcela Vašinky.

 

Výsledky 5. ročníku:

I. kategorie 1. – 3. ročník

1. místo: Vít Pilař (Jiří Holub; Kolik váží Matylda)

2. místo: Leoš Vodvárka (Michal Černík; Jak pecivál nic nedělal)

3. místo: Ludmila Žampachová (Ljuba Štíplová; Brebtavá)

Cena poroty: Jindřich Remeš (Michal Černík; Jak se hledá princezna)

Kvido Popelka (Ivan Martin Jirous; Ptala se Františky Marta)

II. kategorie 4. – 6. ročník

1. místo: Natálie Soukupová (Ester Stará; Lekavá babička)

2. místo: Piotr Piotrowski (Vojtěch Steklač; Boříkovy lapálie)

3. místo: Agáta Zahradníková (Jiří Kahoun; Hodina vlastivědy)

Cena poroty: Oto Sládek (Jiří Holub; Kolik váží Matylda) 

Nela Sojková (Michal Černík; Čert a Káča)

 

III. kategorie 7. – 9. ročník

1. místo: Nikola Šmahel (Petr Nikl; Jeleňovití)

2. místo: Karolína Jasovská (Tomáš Pěkný; Havrane z kamene)

3.místo: Vojtěch Brodský (Morris Gleiteman; Kdysi)

Cena poroty: Pavel Mareš (Thomas S. Eliot; Des)

Terezie Hodková (Evžen Boček; Poslední aristokratka)

Zvláštní pochvala: Christianne Mašková; Petr Zelinka

Všem děkujeme za účast a fantasticé výkony!

Mgr. Michaela Brábníková
pedagogický pracovník
tel.: 312 253 702, 778 735 785
email: brabnikovalidice-memorial.cz

Statut soutěže

Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads