Děti ve válce

Termín: 4. 1. až 29. 3. 2017, výstavní síň Pod Tribunou

….světem v současné době zmítá 30 závažných ozbrojených konfliktů. Podle odhadů Dětského fondu OSN – UNICEF žije právě teď v oblastech bojů 230 milionů dětí, z nichž mnohé byly svědky trápení a umírání svých nejbližších. 109 milionů dětí nemůže chodit do školy, protože v jejich regionu byly školy zničeny nebo tam není bezpečno.

UNICEF v oblastech ozbrojených konfliktů rozvíjí programy, které těmto dětem poskytují pitnou vodu, výživnou stravu, zdravotní péči, přístup ke vzdělání v provizorních podmínkách a psychosociální pomoc, aby dokázaly překonat prožitá traumata. 

O těchto tématech pojednává výstava fotografií pod názvem Děti ve válce.

Plakát

Tisková zpráva