Osobnosti ostravské operace

Termín: 4. 1. až 30. 4. 2017, výstavní síň In Memoriam

Výstava zapůjčená z Národního památníku II. světové války v Hrabyni nese název Osobnosti ostravsko-opavské operace. Jejím cílem bylo přiblížit návštěvníkům osudy čtyř československých a šesti sovětských významných osobností, které se podílely na osvobozování regionu severní Moravy a Slezska v období od března do května roku 1945.

Tato průmyslová oblast byla v období II. světové války ovládaná německou správou a vyráběl se zde také zbrojní arzenál pro německý Wehrmacht. Rovněž pro sovětskou stranu byla oblast důležitá s ohledem na poválečnou průmyslovou výrobu, a proto osvobozování bylo vedeno v několika fázích tak, aby Ostrava byla co nejméně poškozena.

Na osvobozování se podílela Rudá armáda podporovaná 1. čsl. armádní sborem. Nejtěžší boje probíhaly v Hrabyni, o kterou se bojovalo dlouhých sedm dní, a obec byla téměř srovnána se zemí. Celá oblast pak patřila k těm nejvíce poničeným oblastem bojovými akcemi a také lidské oběti byly značné. Mezi nejvýznamnější osobnosti patří na sovětské straně maršál A.I. Jeremenko, velitel 4. ukrajinského frontu, který nahradil ve velení armádního generála I. J. Petrova, na československé straně je to především Ludvík Svoboda, který velel 1. čsl. armádnímu sboru.

Ostravsko-opavskou operaci řadíme k největším válečným operacím na území naší republiky.

Plakát

Tisková zpráva