Dramatický kroužek PidiLidi

Dětský dramatický kroužek působící při Památníku Lidice má dlouholetou tradici. Letošní sezóna byla zahájena v září 2017.

Kroužek vede zkušená pedagožka Mgr. Jana Chaloupková, jejíž herecká dráha zahrnuje cenné zkušenosti od činohry přes operu až po muzikál, včetně působení v divadle Semafor.

Dovednosti, které děti na kroužku rozvíjí: základy jevištní řeči a mluvu, rytmus a temporytmus, představivost a fantazii, vnímání partnerů na jevišti, improvizaci, práci s rekvizitou a práci s prostorem a mnoho dalšího.

Samozřejmostí je vystupování před publikem při mnohých kulturních příležitostech!

Kroužek vede zkušená pedagožka Mgr. Jana Chaloupková, jejíž herecká dráha zahrnuje cenné zkušenosti od činohry přes operu až po muzikál, včetně působení v divadle Semafor.

Dovednosti, které děti na kroužku rozvíjí: základy jevištní řeči a mluvu, rytmus a temporytmus, představivost a fantazii, vnímání partnerů na jevišti, improvizaci, práci s rekvizitou a práci s prostorem a mnoho dalšího.

Samozřejmostí je vystupování před publikem při mnohých kulturních příležitostech!

Zkoušky dramatického kroužku se konají pravidelně každé pondělí od 15:00 do 17:00 hodin v Lidické galerii.

Cena za účastníka je 1 250,- Kč na pololetí.

Přidat se k nám můžeš i v průběhu roku na základě domluvy. Informace o dramatickém kroužku PidiLidi získáte na těchto kontaktech: brabnikovalidice-memorial.cz nebo na tel.: 778 735 785.

Plakát