Dramatický kroužek PidiLidi

Dětský dramatický kroužek působící při Památníku Lidice má dlouholetou tradici. 

Od sezóny 2019/2020 vede dramatický kroužek lektorka MgA. Alžběta Johanka Petrová, která vystudovala divadelní dramaturgii a audiovizuální tvorbu. Má za sebou řadu projektů jako je Celostátní setkání animátorů nebo Celosvětové dny mládeže s papežem Františkem v Krakově. Působila jako lektorka Ateliéru pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, nebo v divadelním spolku Jedl. Celou svou dosavadní kariéru se věnuj právě dětské divadelní práci, protože děti jsou jak nejnáročnějším publikem, tak jako herci i diváci mají neuvěřitelný cit pro pravdu a pravdivé zobrazení. 

Dovednosti, které děti na kroužku rozvíjí: základy jevištní řeči a mluvu, rytmus a temporytmus, představivost a fantazii, vnímání partnerů na jevišti, improvizaci, práci s rekvizitou a práci s prostorem a mnoho dalšího.

Samozřejmostí je vystupování před publikem při mnohých kulturních příležitostech!

Zkoušky dramatického kroužku se konají pravidelně každé úterý od 15.00 do 17.00 v Lidické galerii.

Cena za účastníka je 1 250,- Kč na pololetí.

Přidat se k nám můžeš i v průběhu roku na základě domluvy. Informace o dramatickém kroužku PidiLidi získáte na těchto kontaktech: brabnikovalidice-memorial.cz nebo na tel.: 778 735 785.

Nábor nových členů