Dramatický kroužek PidiLidi

Dětský dramatický kroužek působící při Památníku Lidice má dlouholetou tradici. Letošní sezóna byla zahájena v říjnu 2016.

Kroužek vede zkušená pedagožka Mgr. Jana Chaloupková, jejíž herecká dráha zahrnuje cenné zkušenosti od činohry přes operu až po muzikál, včetně působení v divadle Semafor.

Dovednosti, které děti na kroužku rozvíjí: základy jevištní řeči a mluvu, rytmus a temporytmus, představivost a fantazii, vnímání partnerů na jevišti, improvizaci, práci s rekvizitou a práci s prostorem a mnoho dalšího.

Samozřejmostí je vystupování před publikem při mnohých kulturních příležitostech!

Zkoušky dramatického kroužku se konají každý čtvrtek od 15h do 17h v Lidické galerii.

Cena za účastníka je 100,-Kč na měsíc (platit lze dohromady za pololetí)

Infomrace o dramatickém kroužku PidiLidi získáte na těchto kontaktech: brabnikovalidice-memorial.cz nebo na tel.: 778 735 785.

Plakát ke stažení